12 Ιαν 2018

Νέο Πολυνομοσχέδιο: Σημαντικά σημεία όσον αφορά τον ΚΦΔ

Νέο Πολυνομοσχέδιο: Σημαντικά σημεία όσον αφορά τον ΚΦΔ

Το 2018 μπήκε δυναμικά όσον αφορά το κομμάτι της νομοθεσίας. Ποδαρικό έκανε το πολυνομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση στη Βουλή και περιλαμβάνει μία σειρά διατάξεων και αλλαγών στα 400 άρθρα του και στις αμέτρητες σελίδες του. Το αν θα προλάβει να μελετηθεί και να διαβαστεί από αυτούς που θα το ψηφίσουν, νομίζουμε έχει απαντηθεί και στο παρελθόν με μία σειρά άλλων πολυσέλιδων νομοσχεδίων.

Σε κάθε περίπτωση, για να σταθούμε και λίγο στα δικά μας, περιλαμβάνεται μία σειρά διατάξεων όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι στα άρθρα 350 έως 399 του προς ψήφιση Νόμου. Επίσης στα άρθρα 214 και 215 περιλαμβάνεται κάτι που σχετίζεται με το φορολογικό κομμάτι και δεν είναι άλλο από το επίδομα τέκνων, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε αντικαταστήσει την αύξηση του αφορολογήτου ορίου λόγω τέκνων. Όπως θα αναλύσουμε και σε μελλοντικά μας άρθρα, αλλάζει κάπως η λογική του και υπάρχουν αρκετοί κερδισμένοι αλλά και χαμένοι από τις αλλαγές, σε κάθε περίπτωση όμως το πρόβλημα με το τεκμαρτό εισόδημα παραμένει με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Ξεκινώντας από τα άρθρα που σχετίζονται με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών διαπιστώνουμε ότι δικαιωνόμαστε σε κάτι που είχαμε επισημάνει σε παλαιότερο άρθρο μας τονίζοντας τα προβλήματα που θα επανέρχονταν μετά τη λήξη του Ν. 4446/2016 και είχαν να κάνουν με τη δυνατότητα του φορολογούμενου να υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις μετά την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4174/2013και μετά τη λήξη του Ν. 4446/2016 ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης. Επίσης αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Στο άρθρο μας, αλλά και σε μία σειρά συναντήσεων με τους αρμοδίους, είχαμε προτείνει να δίδεται έστω η δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλλει δηλώσεις μέχρι να του γνωστοποιηθεί από τις φορολογικές αρχές η εντολή ελέγχου.

Με το πολυνομοσχέδιο, εάν δεν γίνουν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε και με το παραπάνω, αφού η φορολογική αρχή μετά από πολλές πιέσεις κατάλαβε ότι εάν δίδεται η δυνατότητα αυτή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διορθώνουν τα λάθη χωρίς να χρειάζεται να ακολουθείτε όλη η χρονοβόρα διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί από τον έλεγχο. Επίσης, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν άδικες προσαυξήσεις, αφού θα μπορούν να μειώσουν τους μήνες εκπρόθεσμης υποβολής, οι οποίοι ήταν σε συνάρτηση με την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και μπορεί να έφταναν μέχρι και στο 120% του φόρου. Επίσης, δίδεται έξτρα κίνητρο με την περεταίρω μείωση των προσαυξήσεων στην περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ το ποσό εντός 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση με όλα αυτά αυξάνονται οι πιθανότητες ο φορολογούμενος να πληρώσει κι έτσι το δημόσιο να εισπράξει χρήματα αλλά και να αποσυμφορηθεί η όλη διαδικασία των προσφυγών.

Αναλυτικά, το πολυνομοσχέδιο αναφέρει στο άρθρο 397 ότι εκπρόθεσμη και τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. Επίσης προβλέπει ότι εάν υποβληθεί μέχρι τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης – εντολής του ελέγχου στον φορολογούμενο τα πρόστιμα που θα εφαρμόζονται θα είναι αυτά που ορίζει ο ΚΦΔ στο άρθρο 53 και 54 για όλες τις υπόλοιπες εκπρόθεσμες δηλώσεις. Εάν υποβληθούν μετά τη γνωστοποίηση της εντολής ελέγχου, τότε τα πρόστιμα που επιβάλλονται στην περίπτωση που προκύπτει χρεωστικός φόρος είναι ο διπλασιασμός του φόρου που προκύπτει ή της διαφοράς του φόρου που προκύπτει, εάν πρόκειται για τροποποιητική δήλωση (άρθρο 58. 2, 58Α.2 και 59.1 του 4174/2013) και δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ενώ επιβάλλονται οι τόκοι του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Στην περίπτωση που τα ποσά του φόρου και των προστίμων πληρωθούν εφάπαξ εντός τριάντα ημερών από τη βεβαίωσή τους, με εξαίρεση τους παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, το πρόστιμο και οι τόκοι μειώνονται κατά 40% και περιορίζονται στο 60% του ποσού. Η έκπτωση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που το ποσό πληρωθεί με δόσεις από τον φορολογούμενο, μέσω της ένταξής της στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Βάσει των αλλαγών αυτών, θα πρέπει να τονίσουμε κάποια πολύ βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, συνάδελφοι αλλά και φορολογούμενοι.

  • Μεγάλη προσοχή για το πότε γίνεται παραλαβή της εντολής ελέγχου γιατί από τη γνωστοποίηση και μετά αυξάνονται κατά πολύ τα πρόστιμα που επιβάλλονται.
  • Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μεγάλη προσοχή μετά για το πότε γίνεται παραλαβή των διαπιστώσεων – προσωρινών πράξεων. Μετά την παραλαβή τους δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων από τον φορολογούμενο, τα πρόστιμα αυξάνονται, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσής τους έστω κι εάν πληρωθούν εφάπαξ.
  • Στην περίπτωση που γίνει η βεβαίωση των ποσών οικειοθελώς, με αρχικές -τροποποιητικές δηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση της εντολής να μελετάται η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του ποσού προκειμένου να καρπωθεί την έκπτωση κατά 40% των προστίμων.
  • Το ποσό του προστίμου στην περίπτωση που επιβληθεί με δήλωση του φορολογούμενου δεν διαγράφεται, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται.