30 Ιούλ 2018

Ξεκινάει αύριο η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ:

1. Ενεργοποιείται από αύριο, 31 Ιουλίου 2018, η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον υποχρεούνται.

Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα επιστολή στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Γιώργο Πατούλη, προκειμένου αυτός να ενημερώσει άμεσα τα μέλη της ΚΕΔΕ για την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων επανασύνδεσης ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα. Η αρμοδιότητα εξέτασης των σχετικών αιτημάτων εκχωρήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα σε επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Υπουργός στην επιστολή του επισημαίνει ότι «με δεδομένο ότι είναι δύσκολη η διαβίωση έστω και για μία μέρα χωρίς ρεύμα, καλούμε τους Δήμους να συγκροτήσουν άμεσα τις αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές και να εξετάζουν τα αιτήματα με ταχύτητα, ώστε να ολοκληρώνεται γρήγορα η διαδικασία».

30 Ιούλ 2018

ΕΦΚΑ: Έως την Παρασκευή 10 Αυγούστου η καταβολή εισφορών Ιουνίου 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει την παράταση έως την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018, της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του μηνός Ιουνίου 2018 για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους.

Έως τις 10 Αυγούστου παρατείνεται, επίσης, η προθεσμία καταβολής της τρίτης δόσης εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων.

28 Ιούλ 2018

Επίδομα Παιδιού: Την Δευτέρα διαθέσιμη στους δικαιούχους η αναλυτική εκκαθάριση της Γ΄ Δόσης

Από την Δευτέρα 30 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης Α21 και με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet για το ύψος του ποσού που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους στο πλαίσιο της πληρωμής της Γ Δόσης 2018, όπως επίσης και για τον τρόπο της σχετικής εκκαθάρισης.

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη από τις ιστοσελίδες του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) είναι ξανά διαθέσιμη από χθες Πέμπτη, για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν ακόμη αίτηση.

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί η Δ δόση 2018, η οποία θα αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, στους δικαιούχους που θα έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση και θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

27 Ιούλ 2018

Διευκρινίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Aναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του άρθρου αυτού.

2. Με την ΠΟΛ.1047/2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ήτοι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο γίνεται ενδεικτική αναφορά σε επαγγέλματα που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, όπως αυτά του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.

3. Επίσης, όπως διευκρινίσθηκε με το ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ2018/23.7.2018 έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ72Η46ΜΠ3Ζ-ΒΔΕ), το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ-φωτοειδησεογράφου ως συναφές με αυτό του δημοσιογράφου υπάγεται και αυτό στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

4. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στα ελευθέρια επαγγέλματα της παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 υπάγονταν και αυτά του συγγραφέα και δικολάβου καθώς και επαγγέλματα που η διοίκηση είχε κάνει δεκτό ότι υπάγονται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 όπως αυτά του αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, τραγουδιστή, συνθέτη, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, μουσικοσυνθέτη, επιμελητή – διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας. Συνεπώς και τα επαγγέλματα αυτά δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από κύρια ή δευτερεύουσα επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει την εμπορική ιδιότητα δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. Στις περιπτώσεις που φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλει με επιφύλαξη ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος εξαιτίας του ότι η σχετική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων αυτών φορολογικού έτους 2017 δεν τους επέτρεπε να συμπληρώσουν τους κωδικούς 307-308, οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού συνεκτιμήσει τα προσκομισθέντα στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παρούσα, στο ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ2018 έγγραφο καθώς και στις ΠΟΛ.1047/2015 και ΠΟΛ.1120/2014 εγκυκλίους, θα αποφανθεί αν συντρέχει περίπτωση υπαγωγής των αμοιβών που εισπράττουν τα παραπάνω πρόσωπα στην περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. Τέλος, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, αλλά παρόλα αυτά έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και η αρμόδια ΔΟΥ δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς τους περί ένταξής τους στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, δύναται να επανέλθουν υποβάλλοντας σχετική τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα και τόκους. Φορολογούμενοι που εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής δήλωσης.

26 Ιούλ 2018

Παροχή διευκρινίσεων επί διατάξεων που αφορούν φορολογικά κίνητρα

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1145/25.7.2018 εγκύκλιος με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2103, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5)», σχετικά με την απαλλαγή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από κάθε άμεσο φόρο και την τροποποίηση λοιπών διατάξεων που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα, αντίστοιχα.

Ειδικά:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 71Α του ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν.3842/2010, ορίζεται ότι τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων.
Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Το ποσό του αποθεματικού καταχωρείται στον κωδικό 041 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) και περαιτέρω για την καταχώρησή του, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ2016/18.7.2016 έγγραφό μας. Δηλαδή, προϋπόθεση καταχώρησης ποσού είναι να εμφανίζεται αντίστοιχο ποσό στον κωδικό 016 «Φορολογικά κέρδη χρήσης».
Το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την παρούσα, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 71Β του ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 101 του ν.1892/1990, ορίζεται ότι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949.
Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Γ του ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984, ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Γ ορίζεται ότι τα αποθεματικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) (αντί πέντε τοις εκατό (5%) για τις εισηγμένες Α.Ε.), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
Οι διατάξεις του άρθρου 71Γ ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και τις 31.12.2020. Ειδικά για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και τις 31.12.2020 ο συντελεστής της παραγράφου 2 ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).
Περαιτέρω, η εγκύκλιος διαταγή, αναφέρεται στο άρθρο 27 του Ν. 4512/2018 σχετικά με φορολογικές απαλλαγές του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στο άρθρο 354 του Ν. 4512/2018, σχετικά με τις τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων.

25 Ιούλ 2018

Πληρωμή Γ΄ δόσης επιδόματος παιδιού

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ εκφράζει την βαθιά θλίψη της για την τραγωδία που έπληξε την Αττική και απευθύνει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων.

Προς ενημέρωση των δικαιούχων του Επιδόματος Παιδιού ανακοινώνεται πως αύριο Πέμπτη 26 Ιουλίου καταβάλλεται η Γ δόση του Επιδόματος Παιδιού 2018 σε 762.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Η πληρωμή αφορά το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος και ανέρχεται σε 202 εκ. ευρώ. Οι δικαιούχοι θα λάβουν και τα τυχόν αναδρομικά επιδόματα που δικαιούνται από την αρχή του 2018, σε περίπτωση που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις δυο προηγούμενες πληρωμές Μαρτίου και Ιουνίου.

Αναδρομικά ποσά επιδομάτων του 2017, για αιτήσεις που ελέγχθηκαν και εκκαθαρίστηκαν, θα καταβληθούν με εμβόλιμη πληρωμή στις αρχές Αυγούστου.

22 Ιούλ 2018

Ας μιλήσουμε για τα μισθωτήρια

Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -ΓΕΝΙΚΑ: Όταν υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως θα πρέπει οι δύο συμβαλλόμενοι, ο εκμισθωτής και ο μισθωτής, να γνωρίζουν επακριβώς ποια είναι τα δικαιώματά τους και ποιες οι υποχρεώσεις τους. Πολλές φορές οι δύο συμβαλλόμενοι δεν γνωρίζουν όλα αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και αντιμετωπίζουν εκ των υστέρων προβλήματα και ταλαιπωρίες.

Άλλες φορές καταφεύγουν στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους.

Όσον αφορά τους μισθωτές, κάποιοι από αυτούς υπογράφουν συνήθως τα έντυπα μισθωτήρια τα οποία αγοράζουν από το περίπτερο, χωρίς να τα διαβάζουν, ή τα διαβάζουν, αλλά δεν δίνουν σημασία σε κάποιους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτά, θεωρώντας ότι δεν θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία που πρέπει να προσέξει ένας μισθωτής-ενοικιαστής και να τα συμφωνήσει και να τα συνυπογράψει με τον εκμισθωτή, για να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις-παρερμηνείες κ.λπ. κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου μεταξύ τους.

Σε επόμενη εργασία μας θα σας παραθέσουμε ποια είναι τα αντίστοιχα σημεία που πρέπει να προσέξει ο εκμισθωτής-ιδιοκτήτης όταν υπογράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως με τον μισθωτή-νοικάρη του.

Οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως κατοικίας που πρέπει να προσεχθούν από τον μισθωτή.

Ενέργειες του μισθωτή-ενοικιαστή:

i. Ισχύς της μίσθωσης της κυρίας κατοικίας: Η μίσθωση έχει υποχρεωτική ισχύ για 3 χρόνια.

Εάν το συμβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος της μίσθωσης είναι μικρότερη από τρία έτη, δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η μίσθωση θα ισχύσει για 3 έτη. (όση ορίζει ο νόμος).
Εάν το συμβόλαιο ορίζει ότι η περίοδος της μίσθωσης είναι μεγαλύτερη από τρία έτη, αυτή η μίσθωση ισχύει. (γιατί είναι μεγαλύτερη από τρία έτη).
Συντόμευση της τριετίας επιτρέπεται μόνο με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, καταρτιζόμενη τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη της μίσθωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H διάρκεια της μίσθωσης της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους. Δεν είναι υποχρεωτική η τριετής μίσθωση.

ii. Λόγοι λύσης της μίσθωσης κατοικίας: Ο νόμος, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και των δύο μερών, έχει θεσπίσει διάφορους λόγους πρόωρης καταγγελίας των συμβάσεων μίσθωσης, στην περίπτωση που η συνέχιση μιας μίσθωσης καταστεί δυσλειτουργική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Έτσι, ο μισθωτής μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση όταν:
– δεν του παραδόθηκε η χρήση του μισθίου στο συμφωνημένο χρόνο
– όταν του αφαιρέθηκε στη συνέχεια η συμφωνημένη χρήση,
– υπάρχουν στο μίσθιο πραγματικά ή νομικά ελαττώματα
– όταν εκλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες,
– από τη μίσθωση απειλείται κίνδυνος για την υγεία του μισθωτή ή όσων συνοικούν μαζί του, ακόμη κι αν αυτός γνώριζε την ύπαρξη των επικίνδυνων αυτών συνθηκών.

iii. Η απαγόρευση της σιωπηρής αναμίσθωσης ή της σιωπηρής παράτασης: Ένας όρος είναι η απαγόρευση της σιωπηρής αναμίσθωσης, ή της σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης και ότι σε περίπτωση που δεν αποδώσει αμέσως με τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής το μίσθιο, υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας δηλαδή σε καταβολή ενός ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης ρήτρα. Οι ενοικιαστές βρίσκονται στη δύσκολη θέση να αποδώσουν το μίσθιο ακριβώς την ημερομηνία της λήξης, πράγμα που στην πράξη συμβαίνει πολλές φορές, αφού και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παραμένει συνήθως ο μισθωτής, χωρίς μισθωτήριο πολλές φορές, μήνες ή και χρόνια, με μίσθωση αορίστου χρόνου. Έρχεται λοιπόν μετά από μήνες ο ιδιοκτήτης και απαιτεί αυτή την ποινική ρήτρα.

iv. Συστέγαση ή φιλοξενία ξένων προσώπων: Ο μισθωτής μπορεί να συμφωνήσει και να προσθέσει στους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου ότι ο εκμισθωτής του παρέχει το δικαίωμα να συστεγάσει ή να φιλοξενεί ξένα πρόσωπα εκτός από τούς ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του.

v. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα: Ο μισθωτής μπορεί να επισημάνει στο μισθωτήριο ότι θα μπορεί να τοποθετήσει, εάν επιθυμεί, και ηλιακό θερμοσίφωνα, αρκεί να τηρήσει όλα όσα ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Πρέπει επίσης να επισημανθεί εάν κατά την αναχώρησή του μετά την λήξη της μισθωτικής περιόδου, θα ξηλώσει το ηλιακό συσσωρευτή ή αν θα τον αφήσει εκεί.

vi. Ο κανονισμός της πολυκατοικίας: Ο μισθωτής πρέπει να διαβάσει τον κανονισμό της πολυκατοικίας προκειμένου να γνωρίσει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Πρέπει π.χ. να μάθει εάν έχει δικαίωμα να τοποθετήσει τέντες στο διαμέρισμά και με ποιες προϋποθέσεις κ.λπ.

vii. Ποια κοινόχρηστα τον επιβαρύνουν: Ο μισθωτής πρέπει να γνωρίσει ποια κοινόχρηστα είναι υποχρεωμένος να επιβαρύνεται εκείνος και ποια ο ιδιοκτήτης. Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κοινόχρηστα και όχι με τα κοινόχρηστα επισκευής ή βελτίωσης της πολυκατοικίας
Η καθυστέρηση δε καταβολής από το μισθωτή των δαπανών κοινοχρήστων του μισθίου και κάθε άλλης χρηματικής οφειλής, που αφορά το μίσθιο και κατά τη συμφωνία τον βαρύνει, έχει τα έννομα αποτελέσματα καθυστέρησης του μισθώματος.

viii. Η επιβάρυνση του χαρτοσήμου: Όσον αφορά το χαρτόσημο 3,6% είναι θέμα συμφωνίας για το ποιος θα το επιβαρυνθεί. Έτσι μπορεί να το επιβαρυνθεί όλο ο ιδιοκτήτης ή να το επιβαρυνθεί όλο ο ενοικιαστής ή να το επιβαρυνθούν από 50% και οι δύο μαζί .
Η ηλεκτρονική κατάθεση τού μισθωτηρίου συμβολαίου στη ΔΟΥ είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την εφορία αυτή η συναλλαγή, αλλά και για να μπορούν οι συναλλασσόμενοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στα δικαστήρια. (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας)

ix. Το Μίσθωμα

Δεν υπάρχει νόμος που να καθορίζει το ύψος του μισθώματος. Το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλομένων. Είναι σωστό ότι πρέπει να γράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο το αληθινό ποσό του μισθώματος. Αυτό ίσως θα βοηθήσει να αποφεύγονται πιθανά προβλήματα και προστριβές με την εφορία. Καλό θα είναι να καθορίζεται εκ των προτέρων το ποσό της αύξησης του μισθώματος για να ξέρουν όλοι ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.
Το μίσθωμα δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερο από το σύνηθες της αγοράς στην περιοχή του μισθίου. Χαμηλότερο και από το 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η η εκμίσθωση γίνεται σε άλλο ή σε συγγενικό πρόσωπο.το οποίο στη συνέχεια το υπεκμισθώνει σε τρίτο πρόσωπο με μίσθωμα πολύ μεγαλύτερο. Εκτός εάν οι συνθήκες της αγοράς επιτρέπουν μειωμένο μίσθωμα (περίοδοι κρίσης κ.λπ.)

x. Περιγραφή του μισθίου

Η σωστή περιγραφή του μισθίου προστατεύει τον μισθωτή και τον εκμισθωτή από τυχόν παρανοήσεις και μελλοντικές διενέξεις.

xi. Η χρήση του μισθίου

Πρέπει στο συμβόλαιο να ξεκαθαρίζεται επακριβώς ποια θα είναι η χρήση του μισθίου. Δεν μπορεί το μίσθιο να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από εκείνους που περιγράφει το συμβόλαιο. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

xii. Η προκαταβολή-εγγύηση

Συμφωνείται η προκαταβολή ενός ή περισσοτέρων μισθωμάτων ως εγγύηση μελλοντικών επιβαρύνσεων

xiii. Η παρακολούθηση της ένδειξης των μετρητών 

Για λόγους αποφυγής υπερβολικών και άδικων επιβαρύνσεων, οι δύο συμβαλλόμενοι προβαίνουν σε καταμέτρηση των δεικτών των μετρητών της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ κατά την ημερομηνία εγκατάστασης στο κτίριο, αλλά και κατά την ημερομηνία εγκατάλειψης του μισθίου Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι μετά την απομάκρυνση από το μίσθιο, η κατανάλωση του ρεύματος και του νερού συνεχίζεται, οι μετρητές καταγράφουν, και μπορεί να γίνει μπέρδεμα στις επιβαρύνσεις.

xiv. Υπεκμίσθωση

Για να έχει το δικαίωμα ο ενοικιαστής να υπεκμισθώσει το μίσθιο σε τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Αυτό μπορεί να συμφωνηθεί με το αρχικό συμφωνητικό μίσθωσης για να δεσμευτεί ο ιδιοκτήτης από την αρχή χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις εκ των υστέρων.

xv. Περίπτωση συστέγασης έδρας ατομικής επιχείρησης Π.Υ. στην κατοικία του φορολογουμένου: Σε περίπτωση που ο μισθωτής – ενοικιαστής αποφασίσει να συστεγάσει την έδρα ατομικής επιχείρησης Π.Υ. του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του θα πρέπει να το προβλέψει, σε ιδιαίτερο όρο, στο μισθωτήριο συμβόλαιο για να μην έχει αντιρρήσεις επ’ αυτού ο ιδιοκτήτης-εκμισθωτής.

xvi. Συνέπειες από ζημίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του μισθίου

Θα πρέπει στο συμβόλαιο να είναι ξεκαθαρισμένη η έννοια της φυσιολογικής – συνήθους φθοράς και η έννοια της φθοράς που προκύπτει από την κακή χρήση του μισθίου. Για να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ των συμβαλλομένων. Καλό θα είναι να συμφωνηθεί από την αρχή μεταξύ των συμβαλλομένων ποιες από τις ζημιές είναι φυσιολογική φθορά και ποιες δεν είναι.

xvii. Η ηλεκτρονική υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και η υπογραφή του συμφωνητικού αυτού

Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας).

Η υποβολή αυτή είναι ανεξάρτητο από την υπογραφή του συμφωνητικού. Δηλαδή προηγείται η σύνταξη και η υπογραφή του από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη, τον εκμισθωτή και τον μισθωτή, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την λεπτομερή συμφωνία της μίσθωσης και την εφαρμόζουν καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης.

xviii. Η διακοπή του ρεύματος στην Δ.Ε.Η. κατά την λήξη της μίσθωσης. Ενημέρωση του Δήμου: Ο μισθωτής όταν αποχωρήσει από το μίσθιο, κατά την λήξη της μίσθωσης, πρέπει να προσέλθει στην ΔΕΗ και να κάνει «διακοπή» του ρεύματος (και να εισπράξει την προκαταβολή που είχε καταβάλλει κατά την έναρξη της μίσθωσης). Στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει στον Δήμο της περιοχής αντίγραφο της διακοπής αυτής.

Αυτό έχει σημασία διότι ο Δήμος, μετά από αυτήν την επίσκεψη, θα σταματήσει να τον χρεώνει τα Δημοτικά Τέλη στο μέλλον μέσω της ΔΕΗ.

17 Ιούλ 2018

Κομισιόν: «Καμπανάκι» για την Airbnb – Απειλή κυρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των καταναλωτών καλούν την Airbnb να ευθυγραμμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές και να παρουσιάζει τις τιμές της με διαφάνεια.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Όλο και περισσότεροι καταναλωτές κάνουν κράτηση για το κατάλυμα των διακοπών τους μέσω διαδικτύου και ο τομέας αυτός έχει προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες στους παραθεριστές. Όμως το να είσαι δημοφιλής δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές πρέπει να καταλαβαίνουν εύκολα γιατί και πόσο πρέπει να πληρώσουν για τις υπηρεσίες και να έχουν δίκαιους κανόνες, π.χ. σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον ιδιοκτήτη. Περιμένω από την Airbnb να εφαρμόσει γρήγορα τις σωστές λύσεις.»

Η σημερινή παρουσίαση των τιμών και ορισμένοι όροι της εταιρείας δεν συμμορφώνονται με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και τον κανονισμόγια τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Για τον λόγο αυτό, οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των καταναλωτών και η Επιτροπή ζήτησαν από την Airbnb να κάνει μια σειρά από αλλαγές.

Η εταιρεία έχει προθεσμία μέχρι τα τέλη του Αυγούστου για να υποβάλει τις προτάσεις της. Ύστερα από την υποβολή προτάσεων από την Airbnb για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα εξετάσουν τις προτεινόμενες αλλαγές. Εάν αυτές δεν κριθούν ικανοποιητικές, ενδέχεται να ληφθούν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας έναντι της Airbnb.

Διαφάνεια των τιμών και άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η παρουσίαση των τιμών από την Airbnb, καθώς και η διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και επαγγελματικών παρόχων καταλυμάτων, αυτή τη στιγμή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, και ιδιαίτερα με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η Airbnb θα πρέπει:

  • να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις πληροφορίες σχετικά με τις τιμές από την αρχική αναζήτηση στον δικτυακό της τόπο, έτσι ώστε κατά την προσφορά καταλύματος ο καταναλωτής να ενημερώνεται για την τελική τιμή, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι ισχύουσες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις και τα τέλη, όπως π.χ. οι χρεώσεις για υπηρεσίες και καθαρισμό, ή, όταν δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί η τελική τιμή εκ των προτέρων, θα πρέπει να ενημερώνεται σαφώς ο καταναλωτής ότι ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετα τέλη·
  • να αναφέρεται με σαφήνεια αν η προσφορά καταλύματος γίνεται από ιδιώτη ή επαγγελματία, καθώς οι κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών διαφέρουν στις δύο περιπτώσεις.

Διευκρίνιση των όρων ή αφαίρεση παράνομων όρων

Οι όροι παροχής υπηρεσιών της Airbnb θα πρέπει να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, οι πάγιοι όροι και οι προϋποθέσεις δεν πρέπει να δημιουργούν σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, εις βάρος του καταναλωτή. Οι όροι πρέπει επίσης να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, έτσι ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται με σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Όσον αφορά την Airbnb, αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, τα εξής:

  • η εταιρεία δεν θα πρέπει να παραπλανά τους καταναλωτές προσφεύγοντας σε δικαστική αρχή άλλης χώρας από το κράτος μέλος κατοικίας τους·
  • η Airbnb δεν μπορεί να αποφασίζει μονομερώς και χωρίς αιτιολόγηση τους όρους που εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης·
  • η Airbnb δεν μπορεί να στερεί από τους καταναλωτές το βασικό νομικό δικαίωμα να ασκούν αγωγή κατά του παρόχου καταλύματος, σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή άλλων ζημιών·
  • η Airbnb δεν μπορεί να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να ενημερώνει σαφώς και εκ των προτέρων τους καταναλωτές, και χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσουν τη σύμβαση·
  • οι όροι παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να παρέχουν απεριόριστη διακριτική ευχέρεια στην Airbnb όσον αφορά την αφαίρεση περιεχομένου·
  • η καταγγελία ή η αναστολή μιας σύμβασης από την Airbnb θα πρέπει να εξηγείται στους καταναλωτές, να διέπεται από σαφείς κανόνες και δεν θα πρέπει να στερεί από τον καταναλωτή το δικαίωμα για εύλογη αποζημίωση ή το δικαίωμα προσφυγής·
  • η πολιτική της Airbnb σχετικά με την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, τις αποζημιώσεις και την είσπραξή τους θα πρέπει να ορίζεται σαφώς και να μην στερεί από τους καταναλωτές το δικαίωμά τους να προσφεύγουν στα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας.

Τέλος, η Airbnb θα πρέπει να παρέχει στον ιστότοπό της έναν εύκολα προσβάσιμο σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την επίλυση των διαφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Επόμενα βήματα

Η Airbnb έχει τώρα προθεσμία έως τα τέλη Αυγούστου για να προτείνει λεπτομερείς λύσεις σχετικά με το πώς θα ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της με την ενωσιακή νομοθεσία για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών θα συναντήσουν, εάν χρειαστεί, την Airbnb τον Σεπτέμβριο προκειμένου να διευθετήσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα. Εάν οι προτάσεις της εταιρείας δεν κριθούν ικανοποιητικές, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ενδέχεται να αποφασίσουν τη λήψη μέτρων για την επιβολή της νομοθεσίας.

Ιστορικό

Ο κανονισμός της ΕΕ για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) συνδέει τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για την επιβολή της νομοθεσίας. Με βάση το πλαίσιο αυτό, η εθνική αρχή μιας χώρας της ΕΕ μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των ομολόγων της σε άλλη χώρα της ΕΕ, προκειμένου να σταματήσει μια διασυνοριακή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Η συνεργασία μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επιβολή διαφόρων μέτρων της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές, όπως π.χ. την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών ή την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων.

Τον Ιούνιο του 2018 το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ) προέβη σε από κοινού αξιολόγηση (κοινή θέση) των επιχειρηματικών πρακτικών της Airbnb υπό τον συντονισμό της νορβηγικής αρχής προστασίας των καταναλωτών (Forbrukertilsynet). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε οργανωτική υποστήριξη στην πρωτοβουλία αυτή.

16 Ιούλ 2018

Βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών

α) οι Διαχειριστές Ακινήτων δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ( ηλεκτρονικά μισθωτήρια) για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

 β) για το φορολογικό έτος 2017, το συνολικό εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δηλώνεται διακριτά και συγκεντρωτικά στο έντυπο Ε2.

16 Ιούλ 2018

Αλλαγές στο πρόστιμο της αδήλωτης εργασίας

Στην περίπτωση διαπίστωσης αδήλωτου εργαζόμενου, εκτός του προστίμου των 10.500 ευρώ, ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταβάλλει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές τριών μηνών, εκτός κι αν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να αποδείξει οτι εργάζεται μικρότερο χρονικό διάστημα.

   Εάν η  παράβαση διαπιστώνεται ξανά εντός τριών ετών, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 100% για την πρώτη παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

   Στο άρθρο 6 του νόμου, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης  του προστίμου, εφόσον :

Α) προσληφθεί ( εντός δέκα ημερών ) ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Β) καταβληθούν αναδρομικά οι ασφαλιστικές εισφορές του τελευταίου τριμήνου και

Γ) διατηρηθεί  το σύνολο των θέσεων εργασίας χωρίς καμία αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης.

   Η μείωση του προστίμου θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης:

α) Στις  7.000 ευρώ, αν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.

β) Στις  5.000 ευρώ, αν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

γ) Στις  3.000 ευρώ, αν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.