Λογιστής

Λογιστικές υπηρεσίες παρακολούθησης επιχειρήσεων και εταιριών Β' και Γ' κατηγορίας. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων. Μισθοδοσία. Προγράμματα επιδοτήσεων.

Φοροτεχνικός

Φοροτεχνικές υπηρεσίες. Μελέτη, ανάλυση και συμβουλές έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας. Δυνατότητες ανάπτυξης.

picture

Σύμβουλος προσωπικού

Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιλογής και διαχείρισης προσωπικού. Γιατί η σωστή επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού προάγει και βελτιώνει την λειτουργία μιας επιχείρησης.

Σύμβουλος αγοράς

Μελέτη και ανάλυση αγοράς για την οικονομική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης και δυνατότητας επιδότησης.