21 Μάι 2019

Ηλεκτρονικό μπλόκο στις αφερέγγυες εταιρείες

Αυτόματα θα διαβιβάζονται στο ΓΕΜΗ τα στοιχεία του Μητρώου Αφερεγγυότητας, όπως πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής κ.λπ.

Ηλεκτρονικό μπλόκο στις αφερέγγυες εταιρείες δημιουργείται με κοινή υπουργική απόφαση, καθώς τα στοιχεία τους θα αναρτώνται αυτόματα στο ΓΕΜΗ, ώστε να ενημερώνονται οι υπόλοιποι επιχειρηματίες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που έχουν συνεργασία μαζί τους ή πρόκειται να συνάψουν συνεργασία.

Με τη σύζευξη των δύο εφαρμογών όταν μια επιχείρηση είτε κηρυχθεί σε πτώχευση είτε εκδοθεί εναντίον της, διαταγή πληρωμής είτε υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση για την οποία υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου, τότε τα στοιχεία της υπόθεσης θα αναρτώνται και στο ΓΕΜΗ.

Στο ΓΕΜΗ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις που αναζητούν στοιχεία για τις εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζονται ή πρόκειται να συνεργαστούν.

Ειδικότερα με κοινή απόφαση του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας, Γιάννη Δραγασάκη, Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Στέργιου Πιτσιόρλα, διασυνδέονται το ΓΕΜΗ και το Μητρώο Αφερεγγυότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα με την απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι προδιαγραφές και οι τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης του Μητρώου Αφερεγγυότητας (Μ.Α.) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας των υπόχρεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 και του ν. 3419/2005.

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Ε.Ε. δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Αφερεγγυότητας, προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα.

Επίσης, το Τμήμα Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007. Το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Μ.Α.

Παράλληλα το Μητρώο Αφερεγγυότητας ελέγχει την ύπαρξη καταχώρισης πράξης και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως επίσης επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της πράξης (αίτηση ή απόφαση) που προβλέπεται στον ν. 3588/2007 την στιγμή της υποβολής της και αποστέλλει την σχετική ενημέρωση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Α. είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα («υποχρεωτικές πληροφορίες»):

1. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας,
2. Το δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και τον αριθμό της απόφασης,
3. Το είδος της προβλεπόμενης διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει αρχίσει και, κατά περίπτωση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία που έχει αρχίσει,
4. Αν η δικαιοδοσία για την έναρξη της διαδικασίας θεμελιώνεται με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ.
5. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ, την καταστατική έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση,
6. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι, το όνομα, το επώνυμο του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ και την ταχυδρομική του διεύθυνση, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης του οφειλέτη,
7. Το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, την ταχυδρομική και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, του διορισθέντος διαχειριστή της ακολουθούμενης κατά περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας εφόσον υπάρχει,
8. Την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της,
9. Την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφόσον υπάρχει,
10. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κατατίθεται προσφυγή κατά της απόφασης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 2015/848 και, κατά περίπτωση, τη σχετική προθεσμία ή τα κριτήρια υπολογισμού της,
11. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *