ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠ(Ε1-Ε2-Ε3)  
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013.

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε  δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού βάσει του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014).

AKINHTA

ΔΗΛΩΣΗ Ε9/ΕΝΦΙΑ 
Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν: Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα: Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη  2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί. Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε/να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία. Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ(Α21) 
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να προβάλλετε τις Αίτησεις - Δηλώσεις  (έντυπα Α21) που έχετε υποβάλλει για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων - πολύτεκνων οικογενειών μέχρι και το έτος 2017.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλετε Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση  Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο.
Το Αποδεικτικό Ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) Υπουργικής Απόφασης και μπορείτε να το δείτε και να το εκτυπώσετε σε πραγματικό χρόνο.
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού ενημερότητας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. ή από το TAXISnet. (Δεν αφορά σε αποδεικτικά της υπηρεσίας TAXISphone η οποία είναι  ανενεργή υπηρεσία από την 1/1/2013).

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και να εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας» για τα έτη 2013 και επομένων.

ΜΗΤΡΩΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να δείτε τη Διεύθυνση Κατοικίας σας όπως αυτή είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο TAXIS και να την μεταβάλετε ή να την διορθώσετε αν δεν είναι ενημερωμένη σωστά, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Μ1.
ΠΑΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ TAXISNET
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε εάν είστε παλαιός χρήστης TAXISnet και χρειάζεται να παραλάβετε κλειδάριθμο από Δ.Ο.Υ.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού ενημερότητας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. ή από το TAXISnet. (Δεν αφορά σε αποδεικτικά της υπηρεσίας TAXISphone η οποία είναι  ανενεργή υπηρεσία από την 1/1/2013).
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Από την υπηρεσία αυτή δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης από φορείς ή υπηρεσίες, ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος / Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία ενός λογιστή.

e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ

e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ME ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση παραβόλου των φορέων του Δημοσίου τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα διαθέσιμα αρχεία (σε μορφή  xls και σε pdf).
e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση παραβόλου των φορέων του Δημοσίου τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα διαθέσιμα αρχεία (σε μορφή  xls και σε pdf).

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ SEPA

Αν βρίσκεστε σε μία χώρα της Ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area), μπορείτε να πληρώσετε φόρους και τέλη μέσω SEPA Credit Transfer σε Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Δείτε εδώ τις χώρες που ανήκουν στον SEPA

If you are located in the SEPA (Single Euro Payment Area) geographical area, you can pay taxes and duties via SEPA Credit Transfer in Euro.
For further information click here
SEPA countries

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και έντυπα που αφορούν στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, στη Διεθνή Διοικητική Συνεργασία και τα τελωνειακά θέματα καθώς και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Από εδώ μπορείτε να εκτυπώσετε ή και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, σε μορφή pdf, όλα τα έντυπα της Α.Α.Δ.Ε.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(Ανακατεύθυνση στον ιστοχώρο ICISnet)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΥ
Από εδώ αποκτάτε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του χημείου του κράτους.