ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την ανάγκη ενός ενιαίου εθνικού μητρώου που θα εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις της χώρας ανεξαρτήτου είδους και μεγέθους.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Από εδώ μπορείτε εγγραφείτε, να κάνετε μια νέα αίτηση ή να ζητήσετε αντίγραφα που αφορούν την εταιρία σας ή και άλλη εταιρία εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Από εδώ μπορείτε να αναζητήσετε τα νομίμως διαθέσιμα στοιχεία εταιριών εγγεγραμμένες στο μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Δράμας.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών.