ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)

Ο Ε.Φ.Κ.Α. δημιουργήθηκε για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι πλέον ασφαλίζονται όλοι στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον ΕΦΚΑ λαμβάνουν την κύρια σύνταξή τους όλοι οι συνταξιούχοι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Από εδώ μπορείτε να εκτυπώσετε τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών.
(Η πλατφόρμα λειτουργεί με τα διαπιστευτήρια του taxisnet. Επίσης, απαραίτητος για την είσοδό σας είναι και ο Α.Μ.Κ.Α. σας.
(Αν δεν γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. σας πατήστε εδώ.)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» περιλαμβάνεται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης - Ασφαλιστικής Ικανότητας. Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστικής σας Ικανότητα.
Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του taxisnet και απαιτείται η γνώση του Α.Μ.Κ.Α.
Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ σας μπορείτε να τον αναζητήσετε εδώ.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)

Στην μακρόχρονη πορεία του το ΙΚΑ, από την ημέρα της ίδρυσης του, μέχρι σήμερα, πέρασε από διάφορες φάσεις ανάπτυξης και προσπάθειες εκσυγχρονισμού.
Ο σκοπός όμως δημιουργίας του ΙΚΑ, δεν άλλαξε. Το μόνο που άλλαξε, είναι τα ασφαλιστικά μεγέθη, όπως το πλήθος των εργοδοτών, ασφαλισμένων, συνταξιούχων καθώς και οι διάφορες κατηγορίες και ειδικότητες ασφαλισμένων.
Σήμερα, το ΙΚΑ είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας. Διαθέτει σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά (βλέπε σχετικό τηλεφωνικό κατάλογο) και απευθύνεται σε περίπου 6.000.000 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και περίπου 1.000.000 συνταξιούχους.

ΑΡΧΙΚΗ
Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτούνται κωδικοί.
Εργοδότες-κοινές επιχειρήσεις : Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς εισόδου για την αποστολή των Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων.
Εργοδότες-οικοδομικές : Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς εισόδου για την αποστολή των Α.Π.Δ. οικοδομικών επιχειρήσεων.Ασφαλισμένοι-συνταξιούχοι : Αν δεν διαθέτετε κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. μπορείτε να εκδώσετε μέσω του taxisnet εδώ. 
Απαιτούνται οι κωδικοί εισόδου στο taxisnet.
ΕΝΤΥΠΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Εκτυπώστε έντυπα, αιτήσεις και οδηγίες συμπλήρωσης.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Οδηγός για ερωτήσεις, διαδικασίες, προθεσμίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα που αφορούν τους εργοδότες. 
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ
Από εδώ έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

Από 1/1/2007 ξεκίνησε η λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του νέου ενιαίου ασφαλιστικού οργανισμού που προήλθε από την ενοποίηση των καταργηθέντων Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ. Στον ΟΑΕΕ ασφαλίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές.

ΑΡΧΙΚΗ
Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρεχόμενες από τον ΟΑΕΕ ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα για : 
Εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών Ασφαλισμένου
Εκτύπωση Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων
Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών Συνταξιούχου
Παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος
Πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή με έναν από τους δύο τρόπους που παρέχονται:
Α) Εγγραφή μέσω του TAXISnet, όπου δεν απαιτείται η προσέλευση σε υποκατάστημα του ΟΑΕΕ για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Β) Εγγραφή όπου απαιτείται προσέλευση σε Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ για παραλαβή κλειδαρίθμου για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.Εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών Ασφαλισμένου
Εκτύπωση Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων
Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών Συνταξιούχου
Παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος
Πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή με έναν από τους δύο τρόπους που παρέχονται:
Α) Εγγραφή μέσω του TAXISnet, όπου δεν απαιτείται η προσέλευση σε υποκατάστημα του ΟΑΕΕ για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Β) Εγγραφή όπου απαιτείται προσέλευση σε Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ για παραλαβή κλειδαρίθμου για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.)

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το 1961 (ν.4169/1961 ) για να προστατεύσει μία δυναμική και ευάλωτη κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, τους αγρότες. Σύντομα μετεξελίχτηκε σε φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ παράλληλα υπήχθησαν σε αυτόν και σημαντικές προνοιακές αρμοδιότητες που αφορούν και άλλες ομάδες του πληθυσμού όπως των ανασφαλίστων υπερηλίκων και κυρίως των οικογενειακών επιδομάτων. Στην πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση (κατά την οποία οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του ΟΓΑ μεταφέρθηκαν από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ) ο ΟΓΑ παρέμεινε ως αυτόνομος φορέας για όλες τις μη ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες που είχε, τη χορήγηση μη ανταποδοτικών παροχών για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του συνόλου του πληθυσμού, την ομάδα των ανασφαλίστων υπερηλίκων και των οικογενειών με παιδιά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Από εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Από το έτος 2017 και μετά.
Από εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. με το έντυπο Α21.
(Απαιτούνται ο Α.Μ.Κ.Α., ο Α.Φ.Μ. σας και ο αριθμός αίτησης του Α21.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Ο ΟΑΕΔ αποτελεί το «πρόσωπο» του κράτους προς τους ανέργους και αυτό τον θέτει προ μεγάλων ευθυνών, όπως και τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες που καθορίζουν με τις αποφάσεις τους τον ρόλο, τις πολιτικές και την πορεία του. Αποτελεί τον δημόσιο βραχίονα του Υπ. Εργασίας για την άσκηση επιδοματικής πολιτικής προς τους ανέργους και άλλους δικαιούχους κοινωνικών παροχών, καθώς και για την υλοποίηση του συνόλου των προγραμμάτων απασχόλησης και της στεγαστικής και άλλης κοινωνικής πολιτικής του κράτους για τους εργαζόμενους και τους ανέργους (κατασκηνώσεις, κοινωνικός τουρισμός, βρεφονηπιακοί σταθμοί).

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Από εδώ έχετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. προσφέρει μία πληθώρα υπηρεσιών προς όλο το εργατικό δυναμικό, είτε αυτό είναι άνεργο και αναζητά εργασία, είτε είναι κάποιος συνεργαζόμενος φορέας με τον Οργανισμό. Επιλέγοντας κάποιος την αντίστοιχη κατηγορία, μπορεί να πλοηγηθεί στις υπηρεσίες που του παρέχονται αντιστοίχως.
Για την είσοδό σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. πατήστε εδώ.
Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. απαιτεί σύγχρονα προγράμματα πλοήγησης (browsers) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α.Μ.Κ.Α.)

Ο Α.Μ.Κ.Α. δημιουργήθηκε για την ασφαλιστική ταυτοποίηση των δικαιωμάτων μας. Είναι υποχρεωτικός,  προωθεί και ισχυροποιεί την ασφαλιστική μεταρρύθμιση υποστηρίζοντας την λειτουργία όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

ΕΧΩ Α.Μ.Κ.Α.;
Εισάγετε κάποια βασικά σας προσωπικά στοιχεία για να μάθετε τον Α.Μ.Κ.Α. σας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Α.Μ.Κ.Α.
Μάθετε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για να εκδόσετε νέο Α.Μ.Κ.Α.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον Α.Μ.Κ.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.ΚΑ.)

Η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της παροχής σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών»

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Μπείτε στην αρχική σελίδα της Η.ΔΙ.ΚΑ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Από εδώ μπορείτε να υποβάλετε, ηλεκτρονικά, την αίτηση σας για το Κ.Ε.Α. 
Απαιτούνται οι κωδικοί του taxisnet και ο Α.Μ.Κ.Α. σας.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΛΑΣ
Από εδώ μπορείτε να να δείτε και να εκτυπώσετε το ασφαλιστικό σας βιογραφικό (ένσημα) και να μάθετε αν διαθέτετε ασφαλιστική ικανότητα (δηλ. δωρεάν επισκέψεις σε γιατρούς του ΕΟΠΥΥ).
Απαιτούνται οι κωδικοί του taxisnet και ο Α.Μ.Κ.Α. σας.